בית-ספר

  גנים: עדן למדה במסגרת הגנים של יחד מודיעין

גן חובה "תולעת ספרים" – בגיל 5 הגננת (עדי לוי) סידרה בספריה כרטיסיה ואמרה שמי שיקרא ויחליף 10 ספרים יקבל מדליה "תולעת ספרים" (מקרטון), עדן החליטה ואמרה בבטחון שהיא הולכת להחליף 100 ספרים ולא רק 10, וכך היה. היא שמה למטרה וכל יום היתה קוראת ספר אחר עד שכשהגיעה ל 100 ספרים קנינו לה מדליה אמיתית מזהב והיא היתה מלאה בגאווה שעמדה במשימה שהציבה לעצמה (תמונה למטה)

  בי"ס יסודי: עדן למדה בבי"ס יחד מודיעין מכיתה א' עד סוף כיתה ו' (למעשה המשיכה שם בחטיבת הביניים עד סוף ט')

4 יוני 2009 , בי"ס יח"ד מודיעין, עדן נימרי כיתה ב' ספר בראשית":  יש ללחוץ לקישור לסירטון

30 יוני 2009 , בי"ס יח"ד מודיעין, עדן נימרי סיום כיתה ב':  יש ללחוץ לקישור לסירטון

19 דצמ 2011 , בי"ס יח"ד מודיעין, עדן נימרי כיתה ה' הצגת פורים גזירות אנטיוכוס:  יש ללחוץ לקישור לסירטון

תמונות מחטיבת הביניים יח"ד מודיעין:  יש ללחוץ לקישור לתמונות

חברים- היתה לעדן חמלה רבה לסובבים אותה, היא היתה מתחברת לילדים ׳טובים׳ ולא חיפשה קירבה דוקא עם הילדים הכוחניים/׳מלכי הכיתה׳. היא עזרה לכולם ודאגה תמיד לראות גם את הילדים היותר ׳שקופים׳.  במועצת תלמידים, בסעיפי התקנון שכתבה נאמר: ״כל חבר מועצה ישמש בהתנהגותו דוגמא לתלמידי בית הספר, חבר המועצה ישמש אוזן קשבת לחבריו … ״

מועצת התלמידים – עדן התמודדה למועצת התלמידים בכיתה ד׳ ו ה׳ ולא נבחרה. היא לא התייאשה, לא פחדה ולא חשה בושה אלא התמודדה שוב בכיתה ו׳ וזכתה להיות יו"ר מועצת התלמידים. בכיתה ו׳ זהו תפקיד שדואג יותר לזולת ולדורות הבאים, והיה לה מאד חשוב לעשותו ולהשאיר חותם.

עלון יחד מועצת תלמידים https://www.yhd.org.il/files/2013/alonyesodi.pdf

  חטיבת ביניים: עדן למדה בבי"ס יחד מודיעין בחטיבת הביניים מכיתה ז' עד סוף כיתה ט'

  בסוף כיתה ט' כתבה עדן מכתב אישי, מאד בוגר, למחנך שלה ב 3 השנים – נעם  שכטר

  מאמן השחייה של עדן היה אומר להם: ״קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים״. פעם כשהמחנך אמר על משהו שהוא "קשה", אמרה עדן את המשפט, והמחנך כעס עליה, חשב שהיא מתחצפת ולא הבין שזה מגיע מעולם הספורט

 

 

 

 

 

 

 

 

  בי"ס תיכון: בכיתה י' עברה עדן ללמוד בתיכון מו"ר הסמוך לביתה ולבריכת השחייה שבה התאמנה. עומס האימונים בשלב זה היה רב והיא נדרשה לתשעה אימונים בשבוע

טקס סיום י"ב – תמונות של עדן שצולמו לפני טקס הסיום של מור: יש ללחוץ לקישור לתמונות


חזרה לעל עדן >>

קישורים: תחנות חיים > שחיה > בי"ס > תיאטרון > צבא > חוגים > בת-מצוה > פורים > טיולים>