סרטוני שחיה

סרטוני שחיה של עדן:

  • עדן נימרי בת 9.5  , משחה 50 מטר חתירה, שוהם: קישור
  • עדן נימרי בת 11   , משחה 200 מטר מעורב אישי, ירושלים חוות הנוער הציוני: קישור
  • עדן נימרי בת 11   , משחה 200 מטר חתירה, ירושלים חוות הנוער הציוני : קישור
  • עדן נימרי בת 11.7, משחה 100 מטר גב, ירושלים חוות הנוער הציוני: קישור
  • עדן נימרי בת 11.5, משחה 100 מטר גב, ירושלים חוות הנוער הציוני: קישור
  • משחה תחרות גמר 400 מ.א, וינגייט דצמבר   2017:  קישור קישור סוף המשחה

חזרה ל שחיה >>