הנצחה

איגוד השחייה העניק צמיד זיכרון מיוחד למשפחתה של עדן נימרי ז"ל